Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Thôn Tà chử xã Phình Hồ Huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
 • Đỗ Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0376235045
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ năm 2011 đến 2016 công tác tại  trường PTDTBTTH&THCS Bản Mù. Từ 2018 đến nay công tác tại trường MN Hoa Mai xã Phình Hồ

 • Trần Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyển về trường Mầm non Hoa Mai xã Phình Hồ từ ngày 15/8/2019

 • Triệu Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0919389134
 • Vũ Thị Huyền Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0919229186
  • Giới thiệu sơ bộ:

   từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 8 năm 2008 là giáo viên Mầm non xã Làng Nhì huyện Trạm Tấu. Từ tháng 8 năm 2008 đến nay là giáo viên mầm non Trường MN Hoa Mai xã Phình Hồ

 • Nguyễn Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915913982
  • Email:
   nguyenthiminhhoamai@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ tháng 12/ 2007 đến tháng 05 năm 2009 là GVMN Tà Xi Láng từ ngày 1.8.2009 đến năm   đến tháng 2 năm 2013 là giáo viên trường MN Hoa Mai. Tháng 04 năm 2013 đến nay là phó hiệu trưởng

 • Phạm Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0941776205
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tháng 9 năm 2007 đến tháng 12 năm 2012 Giáo viên trường MN số 2 Ma Quai - tỉnh Lai Châu. Từ  tháng 1 năm 2013 đến nay giáo viên trường MN Hoa Mai xã Phình Hồ huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái.

 • Nguyễn Thị Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0944730266
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tháng 9 năm 1995 đến tháng 8 năm 2002. GV trường PTCS xã Bản Công. 

   Từ tháng 8 năm 2002 đến tháng 8 năm 2006 GV trường PTCS Phình Hồ.

   Từ tháng 12 năm 2006 đến nay GV trường MN Hoa Mai xã Phình Hồ.

 • Đặng Thị Hồng Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983999590
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ Tháng 8 năm 2008 đến nay là giáo viên mầm non Trường MN Hoa Mai xã Phình Hồ huyện Trạm Tấu

 • Nguyễn Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0376892188
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tháng 10 năm 2004 Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học và THCS Pá Lau.  Tháng 9 năm 2006 đến tháng 11 năm 2014 GV trường MN Hoa Đào xã Pá Lau. Tháng 12 năm 2014 đến 12/2017 GV MN Trường MN Hoa Ban xã Trạm Tấu . Từ tháng 1 năm 2018 đến nay giáo viên trường MN Hoa Mai xã Phình Hồ huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái

 • Hà Ánh Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0338709729
 • Hoàng Thị Lũy
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919960210
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ tháng 9 năm 2007 đến nay giáo viên trường MN Hoa Mai xã Phình Hồ huyện Trạm Tấu

 • Nguyễn Thị Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0838500123